Tags: hệ thống báo trộm

Báo trộm Guardsman 2900

Hệ thống báo trộm không dây Guardsman GS-2900: – Báo trộm tại chổ và từ xa thông báo qua điện thoại. Khi có trộm tại vùng kiểm soát, bộ kiểm soát     trung tâm sẽ kích hoạt hệ thống còi hú còi. – Kiểm soát được 16 vùng riêng biệt, 80 đầu dò. – Mất điện