Tags: Hệ thống b

Báo động Paradox-738ULT

Tủ báo động chống trộm hữu tuyến 5 vùng Bao gồm bàn phím lập trình rời (Có thể mở rộng thêm một bàn phím) Kết nối với các thiết bị cảm ứng báo (Sensor) Không giới hạn số lượng đầu báo Có khả năng báo ra 2 số điện thoại khi xảy ra báo động