Tags: Báo trộm Guardsman

Báo trộm Guardsman 2800

Hệ thống báo trộm không dây Guardsman GS-2800: – Khi có Trộm, bộ kiểm soát trung tâm sẽ hú còi báo động . – Kiểm Soát Trung Tâm kiểm soát được 1 vùng, 28 đầu dò. – Trọn bộ bao gồm : 01 Bộ kiểm soát trung tâm, 01 điều khiển từ xa.

Báo trộm Guardsman 2700

Hệ thống báo trộm không dây Guardsman GS-2700: – Báo trộm tại chổ và từ xa thông báo qua điện thoại. Khi có trộm tại vùng kiểm soát, bộ kiểm soát     trung tâm sẽ kích hoạt hệ thống còi hú còi. – Kiểm Soát Trung Tâm kiểm soát được 1 vùng, 16 đầu dò. –