Giải pháp quản lý cửa hàng, siêu thị

SmartEAS là giải pháp tích hợp các dữ liệu tập trung và thời gian thực cho phép các nhà bán lẽ có thể sử dụng để đưa ra phương pháp phòng chống mất mát và tăng cường hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Giải pháp SmartEAS của chúng tôi thực hiện bằng cách tích hợp các hệ thống đã có sẵn của khách hàng như “electronic article surveillance” – (EAS), Thống kê số lượng khách hàng – people-counting, hệ thống camera và các điểm bán hàng “point-of-sale” – (POS) vào hệ thống mạng CNTT của khách hàng. Hệ thống này sẽ tổng hộp và phân tích các thông tin thô nhận được để cung cấp cho người bán lẽ những báo cáo về tình hình kinh doanh của cửa hàng thông qua đó họ có thể có các biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp một cách nhanh chóng.

145-cua-hang_1

Giải pháp SmartEAS có các lợi ích như sau:

– EAS Alarm Management: cho phép người bán lẽ biết được đó là những báo động về hành vi trộm cắp hay những báo động giả của hệ thống. Phương pháp này hiệu quả hơn nhiều so với việc ghi nhận bằng giấy thủ công.

– EAS Video Integration: giúp cho người bán lẽ có thể xem lại được các sự kiện cảnh báo chính xác bằng camera.
– CEAS System Diagnostics: cho phép đưa ra được các cảnh báo về trạng thái của hệ thống EAS từ đó có thể đưa ra được pháp xử lý nhanh chóng và hiệu quả nhằm tăng cường hiệu suất của hệ thống EAS.
– EAS Traffic Flow cung cấp thông tin về lưu lượng người vào cửa hàng, số lượng giao dịch được thực hiện từ đó cho phép người quản lý có thể đưa ra được các chiến lược kinh doanh, tiếp thị và bố trí nhân lực hiệu quả.

Vậy hệ thống SmartEAS của Sensormatic hoạt động như thế nào?

SmartEAS là giải pháp đột phát trong việc ngăn chặn mất mát và hoạt động của cửa hàng bằng cách cho phép người bán lẽ liên kết và tập hợp các thông tin từ các thiết bị trong của hàng của họ. Tiết kiệm thời gian và cho phí hoạt động. Giải pháp SmartEAS sẽ tự động thực hiện việc tổng hợp, phân tích và báo cáo.

Các khái niệm của SmartEAS có 4 thành phần như sau:

1. Thu thập các dữ liệu của hệ thống vào trung tâm.
2. Phân tích các dữ liệu thu thập được để giúp người bán lẽ có thể đưa ra được các biện pháp kinh doanh hiệu quả.
3. Báo cáo các kết quả của việc phân tích các dữ liệu thông qua pinpoint có nguy cơ cao hay bất ngờ giúp cho người bán lẽ dễ dàng hơn thực hiện các hành động tức thời.
4. Quản lý các vấn đề các các inefficiencies hiệu quả hơn, thiết lập các mục tiêu cho người quản lý của hàng và nhân viên bán hàng cũng như tối ưu hóa hoạt động của hệ thống EAS.

Nguồn: Yangblog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *