Trang chủ » Posts tagged with "nhận diện khuôn mặt"

Camera quan sát nhận diện khuôn mặt tội phạm
Công nghệ nhận diện mặt xét cho cùng có tính ưu thế hơn nhận dạng vân tay bởi vân tay có thể bị sao chép hoặc bị làm hỏng; trong khi mặt con người rất khó đề lừa được người khác. Không chỉ...

Xem chi tiết ... »